Mammaradioloog in Reykjavik, IJsland

  • 40 uur per week, geen diensten
  • Doorlopend, 1 of 2 weken per waarneming
  • Goede verdiensten
  • Vlucht, verblijf in ruim appartement en auto worden vergoed
  • Hulp bij verkrijgen tijdelijke of vaste licentie voor IJsland
  • Permanente positie behoort tot de mogelijkheden

Mail naar contact@docabroad.nl voor meer informatie.

Docabroad
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram